Zorg dat de inflatie mentaal geen vat op je krijgt

Dit recente, zeer interessante essay van Theodore Dalrymple werpt licht op de sociale en psychologische impact van inflatie zoals we die momenteel ervaren. We moeten allemaal oppassen voor vervreemding van onszelf, en in het bijzonder van ons professionele/verdienende zelf. De correlatie tussen hard werken en het na verloop van tijd oogsten van solide materiële beloningen en van een bepaald vermogen lijkt momenteel dikwijls niet meer te bestaan. In perceptie, in werkelijkheid, of beide. Dat is niet goed voor je professionele trots en werkethos, hoeveel je ook houdt van het werk dat je doet.
Paradoxaal genoeg is de meest robuuste investering, nu meer dan ooit, waarschijnlijk in jezelf. Het uitbreiden en verbeteren van je vaardigheden zal je niet alleen na verloop van tijd het beste, meest betrouwbare rendement opleveren. Het zal je ook psychisch veerkrachtiger maken en minder vatbaar maken voor de collectieve, door angst gedreven koop- en verkoopmanie waar we momenteel allemaal in verkeren – en die niemand echt onder controle heeft. Zoals altijd: hoe meer zelfkennis, hoe effectiever je plan voor de ontwikkeling van je vaardigheden en hoe groter je kans om op te vallen en te slagen. Bel me als je wilt overleggen.